Kompaniji IN2 Beograd ova godina će u poslovnom smislu biti vrlo zanimljiva i dinamična, bar ako je suditi po novim klijentima: implementaciju sistema Microsoft Dynamics 365 Business Central započinjemo u Real Grupi, za početak u Hrvatskoj.

Real grupa je “full service” agencija unutar koje posluju kompanije Studio Nexus, Real Media Portugal, Real Grupa RGS i PlanArt. Bavi se izradom medijskih strategija, planiranjem i zakupom medijskog prostora, marketingom, kreiranjem strategija razvoja, izradom kreativnih rješenja, odnosima s javnošću i planiranjem i organizacijom događaja. Više od 70 zaposlenih profesionalaca koordinira poslove na čak sedam različitih tržišta: hrvatskom, bosansko-hercegovačkom, srpskom, ukrajinskom, litvanskom, portugalskom i mađarskom.

Saradnja sa kompanijom IN2 za sada obuhvata samo Hrvatsku, sa tendencijom da se u budućnosti kompletna grupa integriše u jedinstveno softversko rešenje.

Profesionalne usluge uvek su naročito interesantne iz ugla softvera, zbog specifične organizacije procesa i orijentacije na klijente, ali i potrebe da softversko rešenje ponudi visok stepen fleksibilnosti. Očekujemo da će rad u novom sistemu početi do kraja godine.