Iskustva klijenata u toku saradnje su najbolja preporuka koju imamo

Naša saradnja sa klijentima ne ograničava se na uvođenje informacionog sistema. Uvek postavljamo osnove za dugoročnu saradnju, podršku klijentu u korišćenju sistema, ali i promenama koje se dešavaju. Mnoge kompanije su rasle uz naš sistem i podršku našeg tima, što možete videti iz svedočanastava koja navodimo.

IMPLEMENTACIJA STANDARDNIH DYNAMICS 365 BC FUNKCIONALNOSTI U JEDNOM OD NAJVEĆIH SVETSKIH PROIZVOĐAČA HRANE ZA RIBU

INDUSTRIJA:   

PROIZVODNJA, DISTRIBUCIJA

PROIZVODI I USLUGE:

HRANA ZA RIBU 

LOKACIJA:

SRBIJA (SEČANJ)

Uspešno smo implementirali i već godinama održavamo poslovno informacioni sistem u serijskoj proizvodnji hrane za ribu. Aller Aqua, je grupacija od 8 kompanija širom sveta, sa centralom u Danskoj, koja preko 50 godina proizvodi hranu za slatkovodnu i slanovodnu ribu. Projekat digitalizacija sproveli smo u kompaniji u Srbiji i projekat je pokazao da se uz kvalitetnog implementatora, mogu implementirati standardne mogućnosti Microsoft ERP sistema i značajno unaprediti organizacija i procesi rada. Rezultati na kraju projekta (implementacija u roku od 3 meseca, kompletna digitalizacija, posebno proizvodnje, potpuna lokalizacija i automatizacija zakonskih obrazaca i automatska konsolidacija i specifično izveštavanje na nivou grupacije) pokazuju da smo ukazano poverenje opravdali u potpunosi.

„IN2 JE POSAO ODRADIO VEOMA PROFESIONALNO.: SVE OBAVEZE SU ISPUNJENE NA VREME I KVALITETNO. ZADOVOLJNI SMO SARADNJOM SA NJIMA, POSEBNO KOMUNIKACIJOM I MOGUĆNOŠĆU DOGOVARANJA, ŠTO JE NAMA OD IZUZETNE VAŽNOSTI. NADAMO SE DA ĆE SE KVALITETNA SARADNJA NASTAVITI I U BUDUĆNOSTI.“

PETAR PEJČIĆ, ALLER AQUA BALKAN CEO

MICROSOFT DYNAMICS ERP U DIZAJNU, INŽENJERINGU, PROIZVODNJI I DISTRIBUCIJI PROFESIONALNE RASVETE

INDUSTRIJA:   

PROIZVODNJA, INŽENJERING

PROIZVODI I USLUGE:

RASVETA

LOKACIJA:

SRBIJA (BEOGRAD)

Sa oko 100 radnika i 30 godina iskustva, BUCK je sinonim za kvalitet u sferi arhitektonske, javne, industrijske, sportske i medicinske rasvete. Kao brzo rastuća kompanija, BUCK je pre skoro deceniju implementirao eminentno svetsko softversko rešenje. Danas je informacioni sistem  Dynamics NAV snažno inkorporiran u sve sfere firme BUCK. Saradnja između IN2 i BUCK primer je kvalitetne profesionalne saradnje koja traje skoro 10 godina. Implementacijom sistema obezbeđena je potpuna digitalna podrška procesu proizvodnje po porudžbini, kao osnovnog procesa kompanije. Naravno, i svi povezani procesi, od prodaje, planiranja proizvodnje za prodaju, poručivanja za potrebe proizvodnje, organizacije i upravljanja magacinom i na kraju,

“RADO BISMO PREPORUČILI IN2 KAO FIRMU ZA IMPLEMENTACIJU I PODRŠKU MICROSOFT ERP SISTEMA. BRZINA REAKCIJE NA ZAHTEV OD STRANE BILO KOG KORISNIKA SISTEMA, OZBILJNOST PRISTUPA RAZLIČITIM NIVOIMA UPITA I JEDNOSTAVNA I EFIKASNA REŠENJA SU GLAVNE KARAKTERISTIKE DUGOGODIŠNJE SARADNJE SA IN2.“

ZORICA MILANOVIĆ, DIREKTOR FINANSIJA BUCK

Želite da implementirate informacioni sistem, ali i da proces prođe tako dobro, da nakon projekta poželite napisati priču kao i naši trenutni kljenti? Kontaktirajte nas već danas i započnite proces digitalne transformacije sa nama.

MICROSOFT DYNAMICS U REGIONALNOM LIDERU U SFERI INŽENJERINGA, MONTAŽE I SERVISIRANJA OPREME ZA VODU

INDUSTRIJA:   

INŽENJERING, SERVIS

PROIZVODI I USLUGE:

OPREMA ZA VODU

LOKACIJA:

SRBIJA (BEOGRAD)

Implementacija sistema za poslovanje koja se zasniva na inženjeringu i projektima nam nije strano, jer smo mnogim klijentima digitalizovali ovakav način rada. Saradnja između Meris i IN2 traje već čitavu deceniju, a poslednji projekat obuhvatio je uvođenje nove verzije sistema kao posledica rasta firme. Projekat implementacije nove verzije bio mnogo više od običnog upgrade-a i prelaska na noviju verziju. Bilo je potrebno uraditi kompletan reinženjering i redizajn procesa i funkcionalnosti sistema. Detaljnom analizom, zajedno sa korisnicima, definisana su nova pravila za sistem sa akcentom na što većoj fleksibilnosti i parametrizaciji svih procesa. Time je Meris dobio viši stepen automatizacije i sistemske podrške operativnim aktivnostima, tehnički naprednije i fleksibilnije rešenje.

„.REZULTATI NA KRAJU PROJEKTA SU U  POTPUNOSTI U SKLADU SA NAŠIM INICIJALNIM OČEKIVANJIMA.

SVE DOGOVORENE FUNKCIONALNOSTI SU IMPLEMENTIRANE NA VREME I U OKVIRU UGOVENIH USLOVA. SVI PROCESI UNUTAR KOMPANIJE SU INTEGRISANI I PODACI DOBIJENI RAZNIM TIPOVIMA IZVESTAJA SU 100% TAČNI I POUZDANI.“

SVETLANA VUKAJLOVIĆ, ŠEF RAČUNOVODSTVA I KLJUČNI KORISNIK, MERIS

POTPUNA AUTOMATIZACIJA, JUST-IN-TIME PROIZVODNJA HRANE I KOMPLETNO DIGITALNO POSLOVANJE, BEZ PAPIRA

INDUSTRIJA:   

PROIZVODNJA

PROIZVODI I USLUGE:

PREHRAMBENI PROIZVODI

LOKACIJA:

BIH (PRNJAVOR)

Projekat Mladegs Pak spada u red najkompleksnijih projekata implementacije ERP sistema u regionu, i po opsegu, ali i po stepenu automatizacije i digitalizacije koji je dostignut. Ključne karakteristike ovog projekta su visoki zahtevi automatizacije i digitalizacije i širok spektar modula i funkcionalnosti obuhvaćenih projektom. Gotovo da nema modula koji nije implementiran na ovom projektu. Kvalitetna komunikacija i otvorena saradnja, visok intenzitet rada, ali i posvećenost i fokus odličnih kadrovi sa obe strane, garantovao je izuzetne rezultate, koji su na kraju projekta i potvrđeni. Osigurana just in time proizvodnja i potpuno digitalizovani sve ostale poslovne funkcije velike i složene kompanije najbolje pokazuju koliko je unapređenje klijent ostvario realizovanim projektom.

“PROJEKTOM SMO DOBILI SOFTVERSKI ALAT KOJI JE U ZNAČAJNOJ MJERI UNAPRIJEDIO SVE NAŠE POSLOVNE PROCESE. NAŠA VIZIJA DA POSTANEMO MODERNA KOMPANIJA KOJA U POTPUNOSTI PRATI TRENDOVE DEFINISANE KROZ INDUSTRIJU 4.0, A TO JE PRIJE SVEGA DIGITALIZACIJA INDUSTRIJE, KORIŠTENJE PAMETNE OPREME I KONTROLA I OPTIMIZACIJA PROIZVODNJE U REALNOM VREMENU.”

GORAN VRHOVAC, GENERALNI DIREKTOR MLADEGS PAK D.O.O.

DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL U NAJVEĆOJ REGIONALNOJ GRUPI MEDIJSKIH AGENCIJA

INDUSTRIJA:   

PROFESIONALNE USLUGE

PROIZVODI I USLUGE:

MARKETING I MEDIJI

LOKACIJA:

HRVATSKA I SRBIJA

Real Grupa je najveća i najuspešnija regionalna grupa marketinških agencija i grupa sa najvećim rastom. Da bi se obezbedila kvalitetna softverska podrška operativnim aktivnostima i daljem rastu, doneta je odluka da se implementira integrisani poslovno-informacioni sistem Dynamics 365 Business Central. Projekat je poveren kompaniji IN2, kao lideru na tržištu za poslovna-IT rešenja. Nakon projekta, možemo podvući crtu i zaključiti da su svi osnovni ciljevi, koje smo postavili na samom početku, ispunjeni. Sistem je potpuno operativan od prvog dana, procesi su integrisani i automatizovani do maksimalne mere, stvorena je kvalitetna osnova za izveštavanje (na nivou svake firme, ali i konsolidovano) i značajno olakšan čitav proces analiza i izveštavanja. Ponosno možemo reći da je projekat prošao izuzetno dobro.

„ZAHVALNI SMO NAŠEM IN2 TIMU: KOJI SU NAS ČVRSTO DRŽALI ZA RUKU, VODILI KROZ CIJELI OVAJ ZAHTJEVAN PROCES, IMALI BEZGRANIČNO STRPLJENJE ZA HRPE NAŠIH PITANJA I NEDOUMICA I S KOJIMA SMO ODRADILI LAVOVSKI POSAO. UVIJEK NASMIJEŠENI I SPREMNI ZA SVE IZAZOVE, BRZI I UČINKOVITI – NAŠU IN2 EKIPU BI SVAKOM PREPORUČILI.“

SANJA JONKE, DIREKTOR MEDIJA REAL GRUPE

IMPLEMENTACIJA MICROSOFT DYNAMICS NAV U PROIZVODNJI ODEĆE SA 1.200 ZAPOSLENIH I 20 BUTIKA

INDUSTRIJA:   

PROIZVODNJA I MALOPRODAJA

PROIZVODI I USLUGE:

ODEĆA

LOKACIJA:

BIH (OLOVO)

Alma Ras jedan je od najvećih Dynamics ERP korisnika u regionu. Sa preko 1.200 zaposlenih, ogromnim proizvodnim kapacitetima i preko 20 maloprodajnih lokacija, predstavljaju izuzetno zahtevan projekat digitalizacije. Stoga uspešna implementacija sistema, uz integrisani eksterni softver za maloprodaju, obračun zarada, WMS i BI, predstavlja jedan od najkompleksnijih uspešno implementiranih IT sistema u regionu. Tokom održavanja, obezbedili smo dodatne integracije (sa aplikacijom za terensku prodaju i Web Shop-om), ali i napravili potpuno prilagođene funkcionalnosti planiranja proizvodnje i nabavke sirovina i materijala, kako bi korisnici dobili maksimalno prilagođeno rešenje i potpunu podršku svojim operativnim aktivnostima. Odlična saradnja koja traje već godinama, nastaviće se i u budućnosti.

„ODLIČNA KOMUNIKACIJA, KVALITET RADA I STRUČNOST ZAPOSLENIH U IN2 BEOGRAD. VRLO RADO BISMO PREPORUČILI IN2 BEOGRAD SVAKOME KO RAZMIŠLJA O UVOĐENJU IT SISTEMA.“

SENAD NUMANOVIĆ, DIREKTOR IT

DYNAMICS BC U GRUPI OD 10 KOMPANIJA ZA PROIZVODNJU I MALOPRODAJU ZLATA, SREBRA I NAKITA, SA NEKOLIKO STOTINA RADNJI

INDUSTRIJA:   

PROIZVODNJA I MALOPRODAJA

PROIZVODI I USLUGE:

ZLATO, SREBRO I NAKIT

LOKACIJA:

HRVATSKA (ZAGREB)

 

Gold Grupa je vodeća regionalna grupacija firmi za proizvodnju i distribuciju (na malo) nakita, satova i ostalih proizvoda od srebra i zlata. U okviru grupacije posluje više firmi, među kojima su najpoznatije GOLD Partner, Argentum, Lei i Zaks. Maloprodajne radnje nalaze se širom Hrvatske, a zastupljene su i u nekim zemljama regiona. Sa trocifrenim brojem maloprodajnih radnji u Hrvatskoj i nekoliko stotina zaposlenih, grupa predstavlja jedan od najvećih trgovinskih lanaca uopšte u regionu.  Projekat implementacije informacionog sistema uključio je implementaciju Dynamics ERP  sistema i IN2 vertikalnog rešenja za maloprodaju. Implementirana IT platforma podržava, automatizuje, integriše i digitaliziuje sve poslovne procese grupacije, od proizvodnje, do nekoliko stotina maloprodajnih radnji. 

„KADA SE NEŠTO DOGOVORIMO SA IN2, POTPUNO SMO SIGURNI DA ĆE DOGOVOR BITI ISPOŠTOVAN. JA SAM ZADOVOLJAN SA SVIME TAKO DA NEMAM DODATNIH KOMENTARA I ŽELJA.“

DINO ZARIĆ, IT SPECIJALISTA I RUKOVODILAC PROJEKTA GOLD GRUPE

DIGITALIZACIJA PROIZVODNJE MESA UZ POMOĆ DYNAMICS ERP U JEDNOJ OD NAJVEĆIH PREHRAMBENIH GRUPACIJA U REGIONU

INDUSTRIJA:   

PROIZVODNJA

PROIZVODI I USLUGE:

PREHRAMBENI PROIZVODI

LOKACIJA:

HRVATSKA (OSIJEK)

 

Žito grupa je jedna od najvećih grupacija na prostoru bivše SFRJ. Projekat implementacije renomiranog svetskog ERP sistema uključio je strateško partnerstvo u cilju digitalizacije čitave grupe, postepeno, počevši od mesne industrije. Na projektu je postignut izuzetan speten integracije, automatizacije i izveštavanja u delu vrlo specifične proizvodnje, ali i računovodstva. U delu proizvodnje, posebno izazovno bilo je podržati vođenje svih transakcija u dve jedinice mere, sa varijabilnim odnosom. Uz veliku pomoć internog IT Žito grupe, uspeli smo obezbediti kompletno praćenje svih transakcija u dve jedinice mere, što je jedna od najvećih modifikacija koje smo ikada pravili. Svi ostali procesi mesne industrije, prvenstveno u delu nabavke, magacina i prodaje, potpuno su digitalizovani implementiranim ERP sistemom.

“O IN2 BEOGRAD, NAJKRAĆE I NAJPROSTIJE (IAKO BIH MOGAO RASPISATI NA DVIJE STRANICE): BRZI I EFIKASNI, ALI PRIJE SVEGA STRUČNI I PROFESIONALNI.”

IVAN DOMINKOVIĆ, RUKOVODILAC PROJEKTA NA STRANI ŽITO GRUPE

MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL U REGIONALNOM DISTRIBUTERU FARMACEUTSKIH PROIZVODA

INDUSTRIJA:   

VELEPRODAJA I DISTRIBUCIJA

PROIZVODI I USLUGE:

FARMACEUTSKI PROIZVODI

LOKACIJA:

SRBIJA (BEOGRAD)

 

Oktal Pharma je jedan od najvećih distributera farmaceutskih proizvoda u regionu, sa firmama u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni. Naša saradnja uspostavljena je na nivou čitavih grupa, pošto smo digitalizovali poslovanje sve tri firme. Projekat u Srbiji započeo je krajem 2021. godine, sa ciljem početka žive upotrebe od početka 2023. godine. Projekat obuhvata standardni poslovni softver, Microsoft Dynamics 365 Business Central, uz fokus na distribuciji i upravljanju zalihama, uz podršku svim specifičnostima farmaceutske veleprodaje. Sfera distribucije farmaceutskih proizvoda nam je dobro poznata, pošto smo digitalizovali dosta kompanija iz ove industrije. Očekujemo da će Oktal Pharma Srbija početkom 2023. godine krenuti sa korišćenjem renomiranog svetskog ERP sistema.

PROJEKAT JE TRENUTNO U TOKU.

OČEKIVANI POČETAK KORIŠĆENJA SISTEMA U SVAKODNEVNOM POSLOVANJU JE OD POČETKA 2023. GODINE.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA NAJVEĆE REGIONALNE GRUPE ZA DENTALNU MEDICINU UZ POMOĆ DYNAMICS ERP SISTEMA

INDUSTRIJA:   

MEDICINA

PROIZVODI I USLUGE:

DENTALNE USLUGE

LOKACIJA:

HRVATSKA (ZAGREB)

Adria Dental grupa osnovana je sa ciljem unapređenja kvaliteta dentalnih usluga u celom regionu. Trenutno se sastoji od Stomatološke poliklinike ARENA, Stomatološke poliklinike Salona Dental i Dentalne poliklinike Rident, orijentisana je na poliklinike fokusirane na izvrsnost kvaliteta usluge i kao takva planira dalji rast u Hrvatskoj, ali i čitavom regionu. Kompanija se odlučila za implementaciju renomiranog svetskog ERP sistema Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ideja projekta je digitalizacija čitave grupe i integracija poslovnih funkcija i izveštavanja kroz jedinstveni alat. Ovaj projekat, a posebno kriterijumi na osnovu kojih je Adria Dental grupa izabrala baš IN2 Beograd, još jedan su dokaz našeg kvaliteta i pouzdanosti, i u softveru koji implementiramo i u usluzi koju pružamo.

PROJEKAT JE TRENUTNO U TOKU.

OČEKIVANI POČETAK KORIŠĆENJA SISTEMA U SVAKODNEVNOM POSLOVANJU JE OD DRUGE POLOVINE 2023. GODINE.