Šta je Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Microsoft Dynamics 365 Business Central je najnovije softversko ERP rešenje kompanije Microsoft. U pitanju je fleksibilno i sveobuhvatno poslovno-IT rešenje (integrisani poslovno-informacioni sistem) za evidenciju, praćenje i kontrolu procesa kompanija. Sistem objedinjuje sve poslovne funkcije (finansija i računovodstva, prodaje, nabavke, projekata, magacina i zaliha, proizvodnje, servisa) u jedinstvenu IT platformu i pruža kompaniji visok stepen automatizacije, standardizacije, fleksibilnosti i unapređenja poslovnih procesa.

Zakaži sastanak sa našim ekspertima još danas!

Kome je ovaj sistem namenjen?

Microsoft Dynamics 365 Business Central je namenjen svakoj firmi koja želi da digitalizuje svoje poslovanje, što praktično znači da će svoje poslovne procese, operativne aktivnosti, planiranje, upravljanje i kontrolu sprovoditi kroz jedan integrisani IT sistem. Kao pripadnik grupe ERP softvera, sistem poseduje široku lepezu naprednih funkcionalnosti, koje se odnose na planiranje, predloge sistema, budžetiranje, projekcije i izveštavanje. Suština implementacije ERP sistema trebalo bi da bude u implementiraju i korišćenju ovih naprednih opcija, u što većoj meri.

Koje funkcionalnosti sistem podržava?

Microsoft Dynamics 365 Business Central spada u modularne sisteme. To znači da je sistem dizajniran po modulima, odnosno grupama srodnih funkcionalnosti, koje služe za podršku poslovanju jedne poslovne funkcije. Moduli su međusobno integrisani, ali se mogu koristiti i odvojeno, zavisno od sfere poslovanja kompanije, ali i načina organizacije i potreba u novom sistemu. Pored standardnih modula, sistem može uključiti i module razvijene od strane partnera ili eksterne sisteme koji se integrišu sa ERP sistemom.

Zakaži sastanak sa našim ekspertima još danas!

Zašto izabrati baš ovaj sistem?

Na tržištu postoji veliki broj ERP sistema, pa je uvek logično pitanje koji sistem izabrati. Čak i ako se klijent odluči za jedno od rešenja iz grupe standardnih svetskih ERP softvera, sledeće pitanje je koji od softvera te grupe izabrati. Razlog za široku rasprostranjenost Microsoft Dynamics ERP sistema je u tome što iza ovog rešenja stoji Microsoft. Sistem je napravljen od strane ove korporacije, koja je simbol za softver uopšte i koja je u isti inkorporirala znanje i iskustvo desetina hiljada firmi kroz svojih 30 godina rada sa ERP softverima.

Tehničke karakteristike i pitanje Cloud ili server?

Tokom godina, rešenje je evoluiralo zajedno sa promenama standarda: na svakih par godina Microsoft lansira nove verzije, na tehnologijama koje su aktuelne u tom trenutku. Na ovaj način, garantuje se sigurnost investicije i praćenje svetskih tehnoloških trendova. Sistem je dizajniran tako da se baza podataka može smesti bilo gde: na sopstveni server, na iznajmljeni server, na zakupljeni Cloud ili na sopstveni Cloud. To praktično znači da se sistem može postaviti bilo gde, jer su sve opcije za postavku podržane, zavisno od želje klijenta.

Lokalizovan i preveden

Iako je sistem napravljen od strane američkog proizvođača (Microsoft) sistem je potpuno lokalizovan i preveden za zemlje našeg regiona. U okviru IN2 Beograd, obezbedili smo lokalizaciju i prevod sistema za zemlje u kojima najčešće radimo, a koje nisu pokrivene standardnom Microsoft lokalizacijom. Broj korisnika koji imamo u regionu i koji koriste naše lokalizacije, pokazuje da funkcionalnosti obezbeđuju sve neophodne opcije za rad i lokalno izveštavanje, ali i osiguravaju visok stepen automatizacije, posebno u delu lokalnog izveštavanja.