Kompanija IN2 Beograd potpisala je ugovor sa firmom Oktal Pharma d.o.o. Beograd. Reč je o firmi iz sfere farmacije, koja se bavi distribucijom lekova, medicinskih sredstva i ostalih proizvoda namenjenih očuvanju zdravlja ljudi. Projekat obuhvata implementaciju sistema Microsoft Dynamics 365 Business Central, koji treba da automatizuje i digitalizuje poslovanje ove firme.

Saradnja na nivou Grupe postoji već dugi niz godine – kompanija IN2 u Zagrebu sarađuje sa Oktal Zagreb gde je implementiran sistem koji je razvio IN2 (Opus ERP), tako da se već može reći da postoji strateško partnerstvo dve renomirane grupe.

Oktal Pharma d.o.o. Beograd je članica Oktal grupe sa sedištem u Zagrebu. Slično kao i IN2 grupa, i Oktal grupa ima veliku centralu u Zagrebu, ali i odvojeno pravno lice u Beogradu. Ideja o digitalizaciji firme u Srbiji nije nova, ali je situacija sa pandemijom to prolongirala – pokazalo se da je pravo vreme upravo sada.

Ideja projekta je da se implementira renomirano svetsko ERP rešenje, koje treba da standardizuje poslovanje, digitalizuje poslovne funkcije, obezbedi maksimalnu automatizaciju, te postavi kvalitetnu osnovu za izveštavanje i dalji rast kompanije. Iz ovih razloga, odluka je pala na Microsoft Dynamics 365 Business Central, ali i na IN2 kao jednu od vodećih firmi za sprovođenje ovakvog projekta.

Pored digitalizacija i automatizacije, projekat ima za cilj i reinženjering poslovnih procesa i usvajanje najbolje prakse koju ovo renomirano svetsko rešenje nosi sa sobom, ali i akumulirane prakse koju IN2 ima sa drugih projekata implementacije.

Projekat će obuhvatiti poslovne module računovodstva i finansija, upravljanja nabavkom, upravljanja prodajom i marketingom, te upravljanje zalihama i magacinima. Dodatno, zbog brojnih specifičnosti koje postoje na projektu, projekat obuhvata neke IN2 dodatke/module koji će pružiti softversku podršku za specifične oblasti.

Projekat će biti sprovođen po metodologiji Sure Step, koja proces deli na faze Analize, Dizajna, Razvoja, Uvođenja i Podrške. Prva faza je planirana za ovu godinu, dok će ostale biti završene sledeće godine. Plan je da se projekat završi do kraja sledeće godine, kako bi Oktal Pharma d.o.o. Beograd krenula sa radom u novom sistemu od 2023. godine.