Upostavljanjem saradnje sa IN2 Beograd, kompanija Adria Dental grupa – najveća grupa dentalne medicine u regionu – dobiće sigurnog i pouzdanog partnera za implementaciju ERP sistema Microsoft Dynamics 365 Business Central, i osiguraće podršku rastu planiranom za naredni period.

Adria Dental grupa osnovana je sa ciljem unapređenja kvaliteta dentalnih usluga u celom regionu. Trenutno se sastoji od Stomatološke poliklinike ARENA, Stomatološke poliklinike Salona Dental i Dentalne poliklinike Rident, orijentisana je na poliklinike fokusirane na izvrsnost kvaliteta usluge i kao takva planira dalji rast u Hrvatskoj, ali i čitavom regionu.

Kompanija se odlučila za implementaciju renomiranog svetskog ERP sistema Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ideja projekta je digitalizacija čitave grupe i integracija poslovnih funkcija i izveštavanja kroz jedinstveni alat. Prethodnih meseci grupa je tražila pouzdanog i sigurnog partnera za projekat, koji će ispuniti ciljeve digitalizacije grupacije sa trenutnim članicama, ali i ispratiti i podržati budući rast kompanije u godinama koje dolaze.

Ovaj projekat, a posebno kriterijumi na osnovu kojih je Adria Dental grupa izabrala baš IN2 Beograd, još jedan su dokaz našeg kvaliteta i pouzdanosti, i u softveru koji implementiramo i u usluzi koju pružamo.

Projekat će obuhvatiti tri pomenute poliklinike i ukupno osam pravnih lica. Pored podrške operativnom poslovanju, projektom će se osigurati i unificiranje i integracija poslovnih procesa i funkcija, usvajanje najbolje svetske prakse koje ovo eminentno softversko rešenje i iskustvo IN2 nude, automatizacija konsolidacije na nivou čitave grupe i po pod-grupama, kao i kreiranje kvalitetne osnove za sve poslovne analize i izveštavanja.