Na konferenciji Future Tense poznati futurolozi predstavili su svoja predviđanja za budućnost u Laubu, Zagreb. Diskusiji o budućim prognozama u današnjem poslovanju na panelu Future CEO pridružili su se predsednici odbora: Jiri Dvorjančansky – A1 Hrvatska, Mario Žižek; – Addiko banka, Katarina Šiber Makar – IN2 grupa, Dražen Mavrić – Nova TV i Tihomir Adam – Zvijezda.

Future Tense

Gerd Leonhard,  inspirativnim govorom je podsetio publiku o različitim etičkim pitanjima koje razvoj tehnologije nameće čovečanstvu. On je istakao da će se čovečanstvo u narednih 20 godina promeniti više nego što se promenilo u poslednjih 300 godina i da je od ključne važnosti da nauka i tehnologija služe čovečanstvu i njegovom napretku, a ne da ga dehumanizuju. Kada govorimo o budućnosti nekih profesija i da li će mašine zameniti ljude, Gerd je naglasio da moramo da radimo na razvoju veština koje su ljudske svojstvene i ne mogu biti digitalizovane i automatizovane, kao što su kreativnost, intuicija, empatija, saosećanje, savesnost i slično.

Arić Dromi, glavni futurolog kompanije Volvo grupe i konsultant drugih kompanija, često govori o temama pametnih gradova na svojim predavanjima, a tokom predavanja na Future Tense konferenciji naglasio je važnost prelaska na nove ekonomske i poslovne modele pomoću kojih će gradovi funkcionisati, s obzirom na predviđanja da će u narednih nekoliko godina 75% stanovništva živeti u gradovima.

Future Tense

Katarina Šiber Makar, predsednica Upravnog odbora IN2 Grupe, takođe je govorila o pametnim gradovima i tzv. smart city inicijativu u okviru koje je IN2 već́ razvio nekoliko rešenja, kao što je Eko mapa. Ona je naglasila da iako neki gradovi u Hrvatskoj prepoznaju potencijale novih tehnologija, sa digitalnom transformacijom u ovom pogledu, mi smo samo na početku i da u ovoj oblasti postoji još uvek dovoljno prostora za razvoj.

“Naša uloga je da, kao kompanija sposobna za implementaciju naprednih rešenja, to radimo u saradnji sa gradovima koji su lideri u ovom procesu. Takvi gradovi biće pozitivan primer i pozivaju druge gradove da usvoje principe dobre prakse i krenu u primenu pametnih rešenja.”