Kao sertifikovani Dynamics partner za Srbiju, poverena nam je implementacija poslovno-informacionog sistema Microsoft Dynamics NAV u kompaniji D-Company, koju smo započeli pre izvesnog vremena. Uspešno smo završili projekat analize poslovnih procesa, izrade projektog plana i izradu dokumenta funkcionalnih zahteva.

D-company radi proširenja poslovanja i izgradnje novog proizvodnog pogona je kratkoročno zaustavio implementaciju koju sad ponosno nastvljamo i nadamo se da će ostale faze projekta isto biti uspešno realizovane.

„D-Company je firma koja zapošljava više od 350 zaposlenih, što je svrstava u jednu od vodećih domaćih proizvodnih kompanija. D-Company je fokusiran na stalna unapređenja proizvodnog procesa, investicije u najsofisiciraniju opremu za proizvodnju i kontinuirano ulaganje u mogućnosti proširenja proizvodnog asortimana, pa se implementacija ERP rešenja nameće kao preduslov praćenja procesa u kompaniji i osnove za dalji rast. Iako se jugoistok Srbije tradicionalno smatra najnerazvijenijim delom Srbije, D-Company pokazuje da se i u ovom delu zemlje može uspešno poslovati, i opstajati dugi niz godina, velike proizvodne kompanije, koje upošljavaju veliki broj lokalnih radnika, i to kao jedan od vodećih svetskih proizvođača u delu kalupa za auto gume.“ – Dušan Mitić, rukovodilac Dynamics NAV tima u IN2 Beograd

Osnovni cilj implementacije sitema je standardizacija poslovanja, automatizacija procesa i kreiranje kvalitetne osnove za izveštavanje. Automatizacija poručivanja od dobavljača ali i porudžbina kupaca, sistemsko praćenje potraživanja i dugovanja, kontrola logistike i fizičkog toka zaliha, i potpuno pouzdan aspekt finansija i obračuna zarada, nameću se kao osnovni zahtevi daljeg rasta kompanije, i samim tim se postavljaju kao osnovni zahtevi implementacije novog rešenja.

Ipak, najveći izazov implementacije je pokrivanje proizvodnog procesa novim rešenjem, s obzirom da je praćenje proizvodnje od krucijalne važnosti za D-Company. Izazov se posebno ogleda u činjenici da je proizvodni proces krajnje specifičan, jer se kalupi izrađuju prema specifičnim zahtevima klijenata, uz česte dorade i remont postojećih kalupa. Izrada kalupa je dugotrajan proces, koji prolazi kroz više faza i duži vremenski period, koji uključuje veliki broj mašina i radnika, pa je od izuzetne važnosti praćenje čitavog procesa, od izrade tehničke specifikacije do završetka izrade kalupa i otpreme kupcu.

„Pošto D Company raspolaže velikim proizvodnim kapacitetom, od novog sistema se očekuju i značajna unapređenja u delu terminiranja radnih naloga, raspodele resursa i praćenja opterećenja i iskorišćenja kapaciteta, na šta ćemo postaviti poseban fokus tokom implementacije.“ – Dušan Mitić, rukovodilac Dynamics NAV tima u IN2 Beograd

Kako IN2 već ima iskustva u uspešnim implementacijama rešenja Dynamics NAV u specijalizovanim proizvodnim procesima i u kompanijama koje vrše proizvodnju po porudžbini kupaca, uvereni smo da će implementacija biti uspešno završena, i da će klijent ostvariti očekivana unapređenja od implementacije novog rešenja.

O klijentu

D-Company je kompanija sa sedištem u Babušnici koja se bavi proizvodnjom i prodajom kalupa za motorne gume. U svom proizvodnom asortimanu nudi kalupe za pneumatike dimenzija od 10“ do 52“, u različitim konstrukcijama i primenjujući različite metode proizvodnje.

Kompanija je počela sa poslovanjem 1991. godine proizvodeći gvozdene delove za kalupe. Nakon par godina kompanija je počela sa izradom kompletnih kalupa a danas je široko poznata kompanija koja proizvodi i prodaje svoje kalupe renomiranim svetskim i domaćim proizvođačima guma.

Kompanija je visoko tehnički opremljena pošto konstantno ulaže u najnovije i najkvalitetnije mašine koje učestvuju u proizvodnom procesu.