Da li ste razmišljali kako da unapredite svoje poslovanje u svakodnevnom radu, kako da rast vaše kompanije na brži i lakši način prilagodite promenjivom tržištu? Pogledajte primer dobre prakse, kompanije Vetmetal, koja teži što kvalitetnijem pokrivanju svojih poslovnih procesa savremenim poslovnim rešenjima, kao i postavljanju standarda u delu organizacije posla, ali i odnosa sa klijentima.

Kako bi unapredila svoje poslovanje, standardizovala svoje poslovne procese i stvorila što kvalitetniju osnovu za analize i praćenje poslovanja, kompanija Vetmetal se odlučila za implementaciju rešenja Microsoft Dynamics NAV 2015. A od ove godnine se implementira NAV 17 na Cloud.

Osnovni razlozi uvođenja ovog renomiranog i svetski priznatog rešenja su podrška rastućoj delatnosti kompanije, dodatna automatizacija u svakodnevnom radu, brži i lakši odgovor na promenljivo tržište u kome posluje, kao i prihvatanje najbolje svetske prakse u organizaciji svojih poslovnih procesa.

Pre implementacije sistema Microsoft Dynamics NAV, kompanija je koristila rešenje NAV Express, koje je manje i brže rešenje za sistemsku podršku poslovanju. Međutim, određeni problemi koji su postojali tokom i nakon implementacije, ali i zbog rasta same kompanije i povećanom potrebom za kvalitetnijim rešenjem, kao i bržom i boljom konsultantskom podrškom, kompanija Vetmetal se odlučila za prelazak na jedno od najpoznatijih svetskih rešenja, Microsoft Dynamics NAV i saradnju sa IN2 Beograd.

„Moramo ići u korak sa svetom i težiti korišćenju najsofisticiranijih svetskih alata. Našoj kompaniji je bilo potrebno stabilno i kvalitetno rešenje, koje će podržati trenutni način rada, ali i obezbediti osnovu za eventualne promene u poslovanju, koje su neminovne na tržištu na kome kompanija nastupa, i to smo pronašli u rešenju Dynamics NAV“ – Nebojša Kovačević, o razlozima izbora rešenja Dynamics NAV u kompaniji Vetmetal

IN2 je uspešno implementirao poslovno rešenje u kompaniji Vetmetal, koje funkcioniše bez zastoja od početka 2016. godine. Implementacija je urađena u dogovorenom roku, a pored standardnih Microsoft Dynamics NAV modula (upravljanje finansijama, upravljanje nabavkom, upravljanje prodajom i marketingom, upravljanje zalihama i magacinima) implementacija je obuhvatila i IN2 lokalizaciju za Republiku Srbiju, koja obezbeđuje rad u skladu sa propisima i zakonskom regulativom, kao i IN2 modul za upravljanje maloprodajom, shodno velikom obimu prodaje na malo u okviru poslovanja kompanije Vetmetal.

„IN2 se pokazao kao izuzetan partner, koji je rešenje implementirao veoma kvalitetno, i u dogovorenom roku. S obzirom na način rada kompanije Vetmetal, koje je okrenuto klijentima, a posebno zbog velike prodaje na malo, kompaniji je od izuzetne važnosti bio brz odziv konsultanata, na šta je IN2 odgovorio na izvanredan način.“  – Nebojša Kovačević, Vetmetal

Razlozi za izbor IN2 kao partnera su znanje i dugogodišnje iskustvo ove kompanije u implementaciji Dynamics rešenja, kvalitetna lokalizacija, koja je potvrđena kod velikog broja klijenata, kao i negovanje kvalitetnog odnosa sa klijentom, u delu podrške i konsaltinga.

Kao kompanija koja teži najkvalitetnijim poslovnim rešenjima, i usvajanju najboljih standardna svetske prakse, kompanija Vetmetal u toku 2018. godine, u saradnji sa IN2 Beograd radi na implementaciji najnovije verzije rešenja Microsoft Dynamics NAV, i to u Cloud-u, odnosno na Microsoft platformi Azure. U pitanju je novi metod implementacije, za koji se odlučuje sve više kompanija u svetu, zbog veće sigurnosti podataka, smanjenja rizika od gubitka informacija, kao i smanjenju investicija u hardver.

„Zadovoljstvo je sarađivati sa kompanijom Vetmetal, kao firmom koja je konstantno okrenuta unapređenjima i usvajanju najbolje svetske prakse koje nove verzije rešenja Dynamics NAV nude.“ – Dušan Mitić, rukovodilac tima za Microsoft Dynamics NAV IN2

Implementacija nove verzije rešenja je u toku, a planirano je da se sa novom verzijom krene u narednim mesecima. Realizacija ovog projekta na Cloud-u (Microsoft Azure) je poverena IN2 Beograd, kao partneru sa kojim se izuzetno kvalitetno sarađuje prethodnih godina.

Kompanija Vetmetal jedan je od tržišnih lidera u prodaji stomatološkog materijala, na veliko i malo, na teritoriji Republike Srbije. Kompanija je osnovana davne 1992. godine, i od tada se specijalizovala za distribuciju materijala u oblasti endodoncije, ortodoncije, oralne higijene, implantologije i zubne tehnike, a među proizvođačima materijala i opreme koje distribuira ističu se Lege Artis, Meisinger, Favodent, Bego, VDW i mnogi drugi renomirani svetski proizvođači.