Kompanija IN2 Beograd zaključila je ugovor o implementaciji novog Microsoftovog ERP rešenja Dynamics 365 BC u Srbiji i još nekoliko zemalja sa kompanijom Clover Imaging Group, vodećim globalnim provajderom u oblasti upravljanja životnim ciklusom elektronskih uređaja i inovativnih rešenja za životnu sredinu.

Clover Imaging Group, koja postoji više od 25 godina, ima sedište u SAD, ali i 34 postrojenja u 14 zemalja, i ostvaruje godišnji prihod veći od milijardu dolara. Jedan je od najvećih evropskih proizvođača kertridža za različite vrste digitalne štampe, a jedna od kompanija nalazi se i u Srbiji, u Petrovaradinu.

U kompanijama u Srbiji, Nemačkoj i Portugalu ova Grupacija je koristila ERP rešenje Microsoft Dynamics NAV, ali je posle detaljne analize odlučeno da se postojeća rešenja ne proširuju, već da se implementira potpuno novo rešenje – Microsoft Dynamics 365 BC. Ovaj odgovoran zadatak poveren je upravo kompaniji IN2 koja je prepoznata kao odgovoran partner – iako je ovaj proizvod u ponudi tek od aprila 2019. godine.

Kompanija IN2 je realizovala analizu kao prvu fazu implementacije za kompanije u Petrovaradinu i Ettenheimu u Nemačkoj, a uporedo radi na razvoju i testiranju lokalizacije za Dynamics 365 BC za tržište Srbije jer se Clover odlučio da instalaciju rešenja realizuje na svojoj infrastrukturi.

O klijentu

Osnovana kao Clover Technologies grupa 1996. godine u državi Ilinois u SAD kao reproizvođač tonera, kroz strateške akvizicije i organski rast kompanija je do danas prerasla u globalni biznis vredan više milijardi dolara, koji pokriva sve aspekte industrije štampanja – od proizvodnje do prikupljanja, usluga i delova.

Danas posluje u 14 zemalja, sa 34 proizvodna pogona, kao Clover Imaging Group.

Clover Imaging grupa kroz svoje kanale nudi jedinstvenu podršku, mogućnosti sakupljanja i rešenja za nezavisne dilere, originalne proizvođače opreme (OEM) i prodavce, i uključuje najcenjenije i najpoznatije robne marke u industriji, kao što su: MSE, Dataproducts, freecolor, MICR, Re-Post, Clover Environmental Solutions, collecture, Axess Managed Print Services.

Ulaže u inženjering, automatizaciju i robotiku; ima obiman portfolio patentiranih tehnologija, proizvoda, usluga i rešenja, kao i vodeći program za prikupljanje praznih toner kaseta i elektronskog otpada i programa za reciklažu. Svi ovi resursi su na raspolaganju partnerima Clover Imaging grupe i dizajnirani su tako da podrže rast, inovacije i zajednički uspeh.