Sa početkom 2020. godine nastavio je da raste i portfolio kompanije IN2 Beograd: listi naših klijenata priključila se i Danska kompanija Aller Aqua preko svog predstavništva u Srbiji.

Ova porodična kompanija koja postoji već 50 godina proizvodi hranu za ribu, kako slatkovodnu tako i slanu akvakulturu, i jedna je od najstarijih svetskih proizvođača ove hrane za više od 30 vrsta ribe.

Posluje u Danskoj, Poljskoj, Nemačkoj, Egiptu, Kini, Zambiji i Srbiji, a svoje proizvode izvozi u više od 60 zemalja sveta.

Kompanija Aller Aqua strateški je posvećena optimizaciji poslovanja, kako sopstvenog tako i kad je reč o njihovim klijentima.