Akvizicija firme Insite od strane kompanije Halcom donela je IN2 Beograd još jednog kvalitetnog klijenta: uključivanjem ove nove firme u informacioni sistem koji smo već implementirali u Halcom grupi, proširiće se i naša saradnja započeta još 2018. godine.

Halcom, vodeći dobavljač inovativnih rješenja za platne sisteme, preuzeo je Insite, iskusnog CRM provajdera za banke, osiguranje i maloprodaju. Ovo je prva Halcomova akvizicija kao dio Juniper grupe, operativne grupe u okviru Vela Software i Constellation Software, Inc.

Dosadašnja saradnja IN2 Beograd sa Halcom grupom obuhvatala je implementaciju i održavanje sistema Microsoft Dynamics NAV 2018 u Sloveniji gde je centrala grupe, u Srbiji i u BiH. Isti sistem ćemo implementirati i u novoj firmi, kroz njenu digitalizaciju i konsolidaciju. Projektom će se osigurati standardizacija poslovanja, integracija nove firme i usvajanje Halcom procedura poslovanja i izveštavanja.