U kompaniji “Largo” iz Užica završili smo prvu fazu predviđenu saradnjom  – postavku hardverske infrastrukture i sistemske radove (postavka Active Directory, Mail servisa, postavka novog servera, podešavanje bekapa i drugih sigurnosnih procedura, VPN veza…).

Sledeća faza – implementacija sistema Microsoft Dynamics 365 Business Central je u toku, pa se već sredinom tekuće godine može očekivati početak korišćenja sistema.

S obzirom na to da se radi o proizvodnoj kompaniji, projektom su obuhvaćeni svi standardni BC moduli – za početak će se standardizovati i automatizovati procesi, a t je dobar osnov za buduće proširenje obima korišćenja softvera (nove lokacije, novi proizvodni pogon…).

’’Largo’’ iz Užica je preduzeće za proizvodnju gumeno-tehničke robe osnovano 2001. godine. Od tada je proizvodnja značajno proširena, obezbeđen je standard kvaliteta ISO 9001:2000, a danas posluje u proizvodnoj hali većoj od 2.500 kvadrata. Kao ekološki osvešćeno, preduzeće “Largo” se priprema da implementira sistem kvaliteta za zaštitu životne sredine ISO 14001.