Prošla vest je bila o projektima digatilazacije poslovanja državnih ustanova, a ovo je nastavak. Komunikacija između javnih i prvatnih preduzeća je veoma bitna, pa su naše kolege iz IN2 grupe implementirale određene informacione sisteme koje olakavaju digitalizaciju i komunikaciju.

Javna prezentacija ključnih rezultata projekta Ministarstva ekonomije, preduzetništva i obrta i partnera projekta Povezivanje Evrope (CEF) – eRačun za hrvatske javne vlasti

Ministarstvo ekonomije, preduzetništva i obrta, kao CEF koordinator projekta i koordinator projekta, organizovalo je javnu prezentaciju ključnih rezultata CEF projekta “e-INVOICING za hrvatske javne vlasti” (eICPA).

Cilj projekta je promovisanje i ubrzanje primene e-poziva u Republici Hrvatskoj između javnih vlasti, javnih i privatnih kompanija, poboljšanjem postojećeg tehničkog i organizacionog okruženja za razmenu elektronskih faktura.

Na prezentaciji su predstavljeni i budući zakonodavni okviri za razmenu e-računa u javnim nabavkama, model razmene e-računa za Hrvatsku, informacije o evropskim standardima za e-fakturisanje i važne tačke za posrednike informacija i druge učesnike u procesu javnih nabavki.

Radionica je  bila uspešna, 42 učesnika su direktno naučili iz partnerskog konzorcijuma o razmeni e-faktura, aplikacijama i pogodnostima koje mogu doneti, kao i o neposrednom iskustvu korišćenja e-fakturisanja i implementacije projekta u programu CEF Telekom.

Od septembra geodetski radovi su u potpunosti digitalizovani

SDGE – koje pojednostavljuje i ubrzava implementaciju digitalnih geodetskih istraživanja za geodetske izvođače radova.

Sistem doprinosi implementaciju mera predviđanih Nacionalnim programom reforme 2018, koji se odnosi na jačanje konkurentnosti privrede kroz poboljšanje zemljišne knjige i katastarskih sistema. Ovo  rešenje je razvila i implementirala Varaždinska kompanija IGEA, koja je članica IN2 grupe.

SDGE je aplikativno rešenje koje pruža potpunu podršku za digitalno geodetsko istraživanje (DGS) licenciranim geodetima, tokom čitavog procesa prenošenja početnih podataka u digitalnom GML formatu, izrade i izrade geodetskog istraživanja u digitalnom formatu, obrada za elektronsku proveru i potvrdu.

Novi projekat Državne geodetske uprave

Državna geodetska uprava (DGU) je potpisala ugovor za projekat “Razvoj aplikativnog rešenja i implementacija infrastrukturnog informacionog sistema (HR-KI) i jedinstvene informativne tačke (JIT)”. Izvođač projekta je DGU zajedno sa IGEA d.o.o. (članica IN2 grupe) i Ericsson Nikola Tesla d.d.

Cilj projekta je uspostavljanje sistema za upravljanje, skladištenje i distribuciju podataka o infrastrukturi katastarskih podataka za čitavu teritoriju Republike Hrvatske, čime se poboljšava dostupnost i preuzimanje podataka o infrastrukturi zemljišnog registra drugim organima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima i vlasnicima infrastrukture.

Ovaj informacioni sistem povećaće nivo komunikacije između građana i javne uprave kroz veću i transparentnu dostupnost podataka iz katastra infrastrukture.