Kao sertifikovani Dynamics partner za Srbiju, komanija IN2 je uspešno implementirala poslovno-informacioni sistem Microsoft Dynamics NAV u kompaniji D-Company iz Babušnice, koja je jedan od najvećih proizvođača kalupa za pneumatike u Evropi.

Ova kompanija od osnivanja 1992. beleži stalni rast: danas D-Company zapošljava blizu 400 radnika, raspolaže postrojenjima koja se prostiru na više od 17000 m2 a kompletnu proizvodnju kalupa obavlja bez angažovanja eksternih resursa.

Implementacija Microsoft Dynamics NAV sistema omogućila je praćenje čitavog proizvodnog procesa – od izrade tehničke specifikacije do završetka izrade kalupa i otpremanja kupcu. Proizvodni proces ove kompanije specifičan je jer se kalupi izrađuju prema zahtevima klijenata, uz česte dorade i remont postojećih kalupa, te uključuje više faza, duži vremenski period, veliki broj mašina i radnika.

Ipak, šire od toga, implementacija NAV sistema je omogućila standardizaciju celokupnog poslovanja, automatizaciju procesa i kreiranje kvalitetne osnove za izveštavanje: od automatizacije poručivanja od dobavljača i porudžbina kupaca, preko sistemskog praćenja potraživanja i dugovanja, kontrole logistike i fizičkog toka zaliha, do potpuno pouzdanog aspekta finansija i obračuna zarada.

D-Company raspolaže velikim proizvodnim kapacitetom, pa NAV sistem omogućava i značajna unapređenja u delu terminiranja radnih naloga, raspodele resursa i praćenja opterećenja i iskorišćenja kapaciteta.

O klijentu

Kompanija D-Company, sa sedištem u Babušnici, specijalizovana je za proizvodnju širokog spektra kalupa za agro, industrijske, kamionske, putničke, pneumatike za motore, skutere i bicikle, različitih konstrukcija spoljašnjeg prečnika do 3000 mm.

Takođe proizvodi i kontejnere za vulkanizaciju pneumatika pod pritiskom, u skladu sa Evropskom direktivom 2014/68/EU za opremu pod pritiskom.

Izrađuje i kalupe za unutrašnje gume, kalupe za gumene cevi, kalupe za protektiranje guma, kalupe za delove rudarskih mašina, kalupe za izradu sportskih rekvizita, kalupe za gumenu obuću i bledere.

Sa poslovanjem je počela 1991. godine proizvodeći gvozdene delove za kalupe, nakon par godina poslovanje je prošireno na izradu kompletnih kalupa, 2005. uspostavljena je saradnja sa kompanijom Michelin a 2015. otvoren je i novi proizvodni pogon u Pirotu. Danas je poznati izvoznik na tržišta EU, Rusije, Belorusije i druga zahtevna svetska tržišta.